Brady Products

Etiketter

Industrielle etiketter – Brady tilbyr komplette etikettidentifikasjonsløsninger som hjelper bedrifter med å forbedre produktivitet, trygghet og sikkerhet. Skriv ut egne egendefinerte etiketter ved hjelp av våre blanke etiketter med høy kvalitet for en rekke bruksområder.

Installasjonsteknikk

Brady AS fører også et bredt utvalg av installasjonsteknikk. Vårt hovedfokus er på krymp, - befestelses og forbindelsesprodukter, hvor vi blant annet fører standardprodukter, men også de litt mer spesielle typene. Klikk på en av de nedenstående linkene alt etter hva du søker etter.

Skrivere og skannere

Bradys etikettskrivere tilbyr et komplett spekter av funksjoner og muligheter for å gi kostnadseffektiv utskrift i høy kvalitet på et komplett materialsortiment.

Sikkerhetsskilt

God sikkerhetsidentifikasjon bidrar til å sikre personell og maksimerer produktivitet. Finn de helse- og sikkerhetsskiltene du trenger, eller spør oss om skreddersydde sikkerhetsskilt.

Område og logistikkmerking

For å skape et helt trygt arbeidsmiljø kreves det flere elementer: Tydelig skilting og områdemerking er avgjørende, men ikke tilstrekkelig. Brady tilbyr et komplett utvalg av nødvendige tilleggsmetoder for merking.

Merking og avlåsing og Scafftag

Vi tilbyr et bredt utvalg av avlåsingsenheter og merking som dekker de fleste mekaniske og elektriske bruksområder. Brady dekker også andre aspekter av strømstyringsprogrammer ved å levere løsninger for opplæring av ansatte og lage dokumenterte prosedyrer.

Rørmerker og ventilidentifikasjon

Identifiser rørinnhold og strømningsretning med rørmerker og røretiketter av høy kvalitet – bidrar til å oppfylle industristandarder.

Programvare for skilt og etiketter

Bradys utvalg av programvare for generering av kraftige og fleksible etiketter og skilt byr på en rekke funksjoner, utskriftsteknologier og operativsystemer for å oppfylle dagens økende behov for identifikasjon.

Utslippskontrollprodukter

Bradys SPC-absorbenter og utslippskontrollprodukter bidrar til å holde ansatte og arbeidsmiljøet sikret mot uventede utslipp, lekkasjer, drypping eller andre uhell. SPC-absorbenter er tilgjengelige for å tørke opp olje-, vann- og kjemikaliebaserte utslipp.

Visuell merking

Bradys løsninger for visuell merking sikrer et permanent dataspor for inspeksjoner og arbeid som er utført, samt informasjon om bruk og hvorvidt den er sikker eller forbudt på bruksstedet.

Distribusjonspartnere

Brady Corporation er en internasjonal produsent og markedsfører av komplette løsninger som identifiserer og beskytter mennesker, produkter og steder. Bradys produkter bidrar til økt trygghet, sikkerhet, produktivitet og ytelse for kundene og omfatter høyeffektive etiketter, skilt, sikkerhetsinnretninger, utskriftssystemer og programvare. Selskapet ble grunnlagt i 1914 og har en variert kundebase innenfor elektronikk, telekommunikasjon, industri, elektro, bygg og anlegg, utdanning, medisin, romfart og en rekke andre bransjer.


Selve produktet kan avvike noe fra bildet på nettsiden.
Leverer et utvalg identifiseringsløsninger og tjenester i Storbritannia og over hele verden.