Lovpålagte etiketter

Brady forhåndsutskrevne etiketter som samsvarer med gjeldende lovgivning. Lovpålagt merking som spesielle etiketter for CLP/GHS, WEEE-RoHs, REACH osv.

CLP/GHS Labels
CLP-/GHS-etiketter

Etiketter som samsvarer med CLP (klassifisering, merking og pakking av substanser) og GHS (globalt harmonisert system).

WEEE/RoHS Labels
WEEE-/RoHS-etiketter

WEEE-identifikasjonsetiketter (elektrisk og elektronisk avfall) og produkter for samsvar med RoHS-direktivet (begrensning i bruk av farlige stoffer).

ANSI/OSHA Labels
ANSI-/OSHA-etiketter

Et bredt utvalg etiketter som overholder retningslinjer fra ANSI (American National Standards Institute) og OSHA (Occupational Safety and Health Administration).

Trenger du mer informasjon?

Distribusjonspartnere

Brady Corporation er en internasjonal produsent og markedsfører av komplette løsninger som identifiserer og beskytter mennesker, produkter og steder. Bradys produkter bidrar til økt trygghet, sikkerhet, produktivitet og ytelse for kundene og omfatter høyeffektive etiketter, skilt, sikkerhetsinnretninger, utskriftssystemer og programvare. Selskapet ble grunnlagt i 1914 og har en variert kundebase innenfor elektronikk, telekommunikasjon, industri, elektro, bygg og anlegg, utdanning, medisin, romfart og en rekke andre bransjer.


Selve produktet kan avvike noe fra bildet på nettsiden.
Leverer et utvalg identifiseringsløsninger og tjenester i Storbritannia og over hele verden.