Sikkerhetsskilt

Brady tilbyr alltid den nyeste sikkerhetsmerkingen for å garantere at forordninger blir overholdt. EN ISO7010-sikkerhetsskilt er tilgjengelige i ulike materialer for maksimal slitestyrke i ulike industrimiljøer.

Fire Signs
Merking av brannutstyr og handlinger ved brann

Merk og identifiser nødutganger og utstyr med Bradys brannsikkerhetsskilt. Brannutstyr og nødutganger kan enkelt og permanent identifiseres.

Prohibitions Signs
Forbudsskilt

Instruer personale og besøkende når atferd eller handlinger er forbudt.

Mandatory Signs
Obligatorisk-skilt

Denne merkingen indikerer at en spesiell handling må utføres.

Warning Signs
Varselskilt

Identifiser og varsle besøkende og personale om potensielle farer ved hjelp av våre varselskilt.

Photoluminescent Signs
Fotoluminescerende skilt

Bradys fotoluminescerende skilt bidrar til å eliminere konsekvensene og risikoene ved strømbrudd og mørklegging når lyskilder dempes av røyk.

First Aid Signs
Skilt for sikker tilstand og førstehjelp

Brady tilbyr et omfattende utvalg av skilt for sikker tilstand som bidrar til å overholde gjeldende lover.

Wallchart Signs
Veggplansjer, plakater og veiledninger

Sørg for at de ansatte kjenner til kravene i EUs sikkerhetsforordninger.

Informative Signs
Informasjonstabeller

Sikkerhetsskilt med generell informasjon.

Reflective signs
Reflekterende trafikk- og arbeidssikkerhetsskilt

Øk førerbevissthet på anlegget og omkringliggende tilfartsveier.

Brady Glo Signs
IMO-sikkerhetsskilt – BradyGLO

Alle offentlige miljøer eller bygninger der mange besøkende kan befinne seg, krever høyeste nivå av tydelig definert sikkerhetsmerking.

Hazardous Substances Signs
Identifisering av farlige stoffer – HSID-etiketter

Sikkerhet på arbeidsplassen har nå blitt viktigere enn noen gang. Farlige stoffer på arbeidsplassen utgjør en konstant fare. Forhindre ulykker og akutt sykdomstilstand.

Transport Signs
Transportskilt

På våre transportskilt kan du fylle ut UN-nummeret til det farlige stoffet som transporteres – ADR-transportsikkerhetsskilt.

Anti-Vandal Signs
Hærverksbestandige skilt

Et eksepsjonelt sterkt materiale som er egnet for bruk i områder hvor hærverk kan være et problem.

Trenger du mer informasjon?

Distribusjonspartnere

Brady Corporation er en internasjonal produsent og markedsfører av komplette løsninger som identifiserer og beskytter mennesker, produkter og steder. Bradys produkter bidrar til økt trygghet, sikkerhet, produktivitet og ytelse for kundene og omfatter høyeffektive etiketter, skilt, sikkerhetsinnretninger, utskriftssystemer og programvare. Selskapet ble grunnlagt i 1914 og har en variert kundebase innenfor elektronikk, telekommunikasjon, industri, elektro, bygg og anlegg, utdanning, medisin, romfart og en rekke andre bransjer.


Selve produktet kan avvike noe fra bildet på nettsiden.
Leverer et utvalg identifiseringsløsninger og tjenester i Storbritannia og over hele verden.