Sikkerhetsskilt

Brady tilbyr alltid den nyeste sikkerhetsmerkingen for å garantere at forordninger blir overholdt. EN ISO7010-sikkerhetsskilt er tilgjengelige i ulike materialer for maksimal slitestyrke i ulike industrimiljøer.

Fire Signs
Merking av brannutstyr og handlinger ved brann

Merk og identifiser nødutganger og utstyr med Bradys brannsikkerhetsskilt. Brannutstyr og nødutganger kan enkelt og permanent identifiseres.

Prohibitions Signs
Forbudsskilt

Instruer personale og besøkende når atferd eller handlinger er forbudt.

Mandatory Signs
Obligatorisk-skilt

Denne merkingen indikerer at en spesiell handling må utføres.

Warning Signs
Varselskilt

Identifiser og varsle besøkende og personale om potensielle farer ved hjelp av våre varselskilt.

Photoluminescent Signs
Fotoluminescerende skilt

Bradys fotoluminescerende skilt bidrar til å eliminere konsekvensene og risikoene ved strømbrudd og mørklegging når lyskilder dempes av røyk.

First Aid Signs
Skilt for sikker tilstand og førstehjelp

Brady tilbyr et omfattende utvalg av skilt for sikker tilstand som bidrar til å overholde gjeldende lover.

Wallchart Signs
Veggplansjer, plakater og veiledninger

Sørg for at de ansatte kjenner til kravene i EUs sikkerhetsforordninger.

Informative Signs
Informasjonstabeller

Sikkerhetsskilt med generell informasjon.

Reflective signs
Reflekterende trafikk- og arbeidssikkerhetsskilt

Øk førerbevissthet på anlegget og omkringliggende tilfartsveier.

Brady Glo Signs
IMO-sikkerhetsskilt – BradyGLO

Alle offentlige miljøer eller bygninger der mange besøkende kan befinne seg, krever høyeste nivå av tydelig definert sikkerhetsmerking.

Hazardous Substances Signs
Identifisering av farlige stoffer – HSID-etiketter

Sikkerhet på arbeidsplassen har nå blitt viktigere enn noen gang. Farlige stoffer på arbeidsplassen utgjør en konstant fare. Forhindre ulykker og akutt sykdomstilstand.

Transport Signs
Transportskilt

På våre transportskilt kan du fylle ut UN-nummeret til det farlige stoffet som transporteres – ADR-transportsikkerhetsskilt.

Anti-Vandal Signs
Hærverksbestandige skilt

Et eksepsjonelt sterkt materiale som er egnet for bruk i områder hvor hærverk kan være et problem.

Trenger du mer informasjon?

Distribusjonspartnere

Brady identifiserer og beskytter mennesker, produkter, og lokaler med høyeffektive etiketter, industrielle etikettskrivere, programvare, sikkerhets- og anleggsmerking, spillkontroll, løsninger for lockout/tagout (sperring og merking) med mer. Brady hjelper deg med å skape og opprettholde sikrere arbeidsmiljøer og overholde forskrifter og standarder. Våre materialer med høy ytelse gir tydelig identifisering av produkter, komponenter og andre eiendeler, selv under de mest ekstreme forhold.


Selve produktet kan avvike noe fra bildet på nettsiden.
Leverer et utvalg identifiseringsløsninger og tjenester i Storbritannia og over hele verden.