Brady Industry Expertise

Luftfart

Innen luftfart og forsvar er maksimal pålitelighet under identifiseringen av ledninger og komponenter nøkkelen til optimal driftstid for kjøretøyene. Bradys identifiseringsetiketter og merker testes i laboratorier for å tåle ekstreme temperaturer, væsker, løsemidler og andre krevende miljøer.

Bilindustri

Sporing og identifisering av flere millioner komponenter som produseres, transporteres og monteres i nye biler hver dag verden over, er virkelig en utfordring. Brady tilbyr globalt tilgjengelige, helautomatiske identifikasjonsløsninger som bidrar til større produksjonsgjennomstrømning og økt kvalitet.

Olje Gass Kjemisk industri

Brady er en global, pålitelig forretningspartner innen sikkerhets- og identifikasjonsprodukter, tjenester og kundestøtte. Vi hjelper deg å utvikle og opprettholde prosessikkerheten og finne fremragende driftsløsninger slik at du kan produsere konkurransedyktige høykvalitetsprodukter på en trygg, miljøvennlig måte.

Datakom Telekom

Innen IKT og telekom er rask identifikasjon og gjenoppretting av både ledninger og komponenter viktig for å få applikasjonene raskt tilbake på nettet uten å forstyrre kundene. Brady tilbyr brukervennlige løsninger med maksimal holdbarhet og lesbarhet for alle identifikasjonsutfordringene i bransjen.

Elektrisk utstyr

Hastighet og fleksibilitet er viktig i den elektriske bransjen. Bradys tydelige, metodiske, slitesterke og svært praktiske identifikasjonsløsninger reduserer nedetiden med 80 %, finner feil 75 % raskere og gjør installasjoner 20 % raskere.

Næringsmiddel

Kravene til mattrygghet har hindret næringsmiddelindustrien i å bruke LEAN og sikkerhetsmerking i produksjonsenhetene, noe som har ført til at antallet ulykker lå over gjennomsnittet. I dag skaper Brady ToughWash™-merkingen nye muligheter for å øke både mattryggheten og sikkerheten til de ansatte.

Laboratorium

Bradys identifikasjonsløsninger sikrer prøvenes integritet ved å tilby identifikasjonsetiketter som holder seg intakte livet ut. Uansett om du varmer opp eller kjøler ned prøvene, holder våre spesialutviklede labetiketter seg leselige og på plass.

Kollektivtrafikk

I kollektivtrafikken må alle identifiseringsetiketter, markører og merker tåle aggressive løsemidler uten at synligheten eller lesbarheten svekkes. Brady tilbyr spesialtilpassede løsninger med høy ytelse, som oppfyller alle kravene i bransjen.

Prosessindustri

Brady er verdensledende innen samsvarsløsninger og sikkerhet på arbeidsplassen. Enten du driver innen gruvedrift, olje- og gassproduksjon, næringsmiddel eller kjemisk industri, har Brady løsningene som ivaretar de ansattes sikkerhet og overholder de gjeldende retningslinjene for bedriften.

Distribusjonspartnere

Brady Corporation er en internasjonal produsent og markedsfører av komplette løsninger som identifiserer og beskytter mennesker, produkter og steder. Bradys produkter bidrar til økt trygghet, sikkerhet, produktivitet og ytelse for kundene og omfatter høyeffektive etiketter, skilt, sikkerhetsinnretninger, utskriftssystemer og programvare. Selskapet ble grunnlagt i 1914 og har en variert kundebase innenfor elektronikk, telekommunikasjon, industri, elektro, bygg og anlegg, utdanning, medisin, romfart og en rekke andre bransjer.


Selve produktet kan avvike noe fra bildet på nettsiden.
Leverer et utvalg identifiseringsløsninger og tjenester i Storbritannia og over hele verden.