Sikkerhetsidentifikasjonsløsninger for nærings- og nytelsesmiddelanlegg

Food & beverage industry

Nærings- og nytelsesmiddelindustrien står for nesten 24 % av alle produksjonsrelaterte skader, ifølge EU OSHA. Å øke sikkerheten på arbeidsplassen og å overholde sikkerhetslovgivningen er en høy prioritet innen nærings- og nytelsesmidler, selv om matvaresikkerheten alltid kommer først. Nå kan de gå hånd i hånd, takket være et bredt spekter av industrielle sikkerhetsidentifikasjonsløsninger fra Brady med lav risiko for forurensning.

Praktiser matvaresikkerhet og forbedre sikkerheten på arbeidsplassen

Med våre industrielle identifikasjons- og sikkerhetsløsninger kan nærings- og nytelsesmiddelanlegg forhindre et stort antall arbeidsrelaterte ulykker. Skilterer tilgjengelige for å varsle medarbeidere om fare og informere dem om hva slags PVU de bør ha på seg. Med gulvmerking kan fotgjengere og kjøretøytrafikk organiseres i adskilte og sikrere trafikkfiler, under vedlikehold kan bevegelige gjenstander og ventiler låses med nedstenging / midlertidig fjerning, og søl kan hindres i å spre seg utover gulvet med løsninger for spillkontroll.

Vi utvikler og tilbyr en rekke sikkerhetsidentifikasjonsløsninger med lav risiko for forurensning, inkludert:

  • ToughWash nedvaskresistente skilter og etiketter: Får ikke rynker når de utsettes for rengjøringsmidler eller trykk, en metallpåviselig ToughWash-versjon er tilgjengelig som en ekstra sikkerhetsforanstaltning
  • Klebende røretiketter: Festes nært et bredt utvalg røroverflater for å forhindre bakteriesmitte
  • Spillkontroll: Laget av lavtloende smelteblåst polypropylen for å beskytte matvaresikkerheten
  • Nedstenging/midlertidig fjerning: Lås bevegelige gjenstander og ventiler på plass for å sikre arbeidere inntil vedlikeholdet er utført
  • Gulvmerking: Skill fotgjengere fra kjøretøy på lageret for å forbedre sikkerheten på arbeidsplassen
  • Merking av utstyrsstatus: Merk tydelig hvilket utstyr som er vurdert til å være egnet for bruk etter inspeksjon
  • Logistikkmerking: Bruk et bredt utvalg av tall og bokstaver for å forbedre effektiviteten på lageret
ToughWash sign

ToughWash skilter

ToughWash tag

Nedstenging/midlertidig fjerning

ToughStripe floor marking

Gulvmerking

Pipe marker water supply

Røretiketter

ChemTag

Merking av utstyrsstatus

Warehouse identification

Logistikkmerking

Distribusjonspartnere

Brady Corporation er en internasjonal produsent og markedsfører av komplette løsninger som identifiserer og beskytter mennesker, produkter og steder. Bradys produkter bidrar til økt trygghet, sikkerhet, produktivitet og ytelse for kundene og omfatter høyeffektive etiketter, skilt, sikkerhetsinnretninger, utskriftssystemer og programvare. Selskapet ble grunnlagt i 1914 og har en variert kundebase innenfor elektronikk, telekommunikasjon, industri, elektro, bygg og anlegg, utdanning, medisin, romfart og en rekke andre bransjer.


Selve produktet kan avvike noe fra bildet på nettsiden.
Leverer et utvalg identifiseringsløsninger og tjenester i Storbritannia og over hele verden.