Øk effektiviteten ved inspeksjon av lastebiler med tipp foran

Vår nye Dumper Truck tag øker effektiviteten ved utstyrsinspeksjoner, samtidig som den forbedrer utstyrssikkerheten og samsvar.

Øk inspeksjonseffektiviteten

Dumper Truck tag består av et praktisk holder- og innleggsystem. Holderen kan enkelt festes på lastebiler med tipp foran, og innlegget inneholder trinn for god praksis for effektive brukerinspeksjoner. Både holderen og innlegget kan tilpasses etter spesifikke behov, f.eks. selskapets policykrav.

Bedre utstyrssikkerhet

Brukere vil kunne legge til datoen for inspeksjonen og signaturen på taginnlegget som er festet på utstyret. Hvis utstyret ikke består den daglige kontrollen, må innlegget fjernes, noe som gir en klar «ikke bruk»-melding i den tomme holderen. Dette skal advare medarbeidere mot å bruke utstyret og instruere dem om å informere sine overordnede.

Forbedret juridisk samsvar

EU-direktiv 2009/104/EF fastslår at arbeidsgivere må utføre nødvendige tiltak for å sikre arbeidernes sikkerhet og helse. Dette inkluderer jevnlige utstyrsinspeksjoner av en egnet person og dokumenterte inspeksjonslogger. Trinnene for god praksis på taginnlegget, sammen med datoer og signaturer, dekker dokumentasjonen som kreves for å vise samsvar med direktivet.

Distribusjonspartnere

Brady Corporation er en internasjonal produsent og markedsfører av komplette løsninger som identifiserer og beskytter mennesker, produkter og steder. Bradys produkter bidrar til økt trygghet, sikkerhet, produktivitet og ytelse for kundene og omfatter høyeffektive etiketter, skilt, sikkerhetsinnretninger, utskriftssystemer og programvare. Selskapet ble grunnlagt i 1914 og har en variert kundebase innenfor elektronikk, telekommunikasjon, industri, elektro, bygg og anlegg, utdanning, medisin, romfart og en rekke andre bransjer.


Selve produktet kan avvike noe fra bildet på nettsiden.
Leverer et utvalg identifiseringsløsninger og tjenester i Storbritannia og over hele verden.