Øk effektiviteten ved nødutstyrsinspeksjoner

Vår nye Emergency Equipment Tag øker effektiviteten ved inspeksjoner, samtidig som den forbedrer sikkerhet og samsvar.

Øk inspeksjonseffektivitet

Emergency Equipment Tag har en praktisk holder og innlegg. Holderen kan enkelt festes til en rekke nødutstyr, som brannslukkere, førstehjelpssett og spillpakker. Innlegget kan inneholde inspeksjonslogger og informasjon om hvem man skal kontakte etter bruk av nødutstyret. Tagen kan enkelt kombineres med _id=1E76187A55144F4CB6C09C4815CCA28D&_z=z">Safetrak-programvaren for utstyrsinspeksjon for å planlegge inspeksjoner og automatisk generere rapporter når inspeksjonen er fullført.

Bedre sikkerhet

Autoriserte inspektører vil kunne legge til datoen for inspeksjonen og signaturen på taginnlegget som er festet på utstyret. Hvis utstyret ikke består den ukentlige kontrollen, må innlegget fjernes, noe som gir en klar «Inspection required»-melding på den tomme holderen. Dette advarer ansatte mot å bruke nødutstyret og skal oppfordre til tiltak for å skifte ut utstyret.

Forbedret juridisk samsvar

EU-direktiv 2009/104/EF fastslår at arbeidsgivere må utføre nødvendige tiltak for å sikre arbeidernes sikkerhet og helse. Dette inkluderer jevnlige nødutstyrsinspeksjoner av en egnet person og dokumenterte inspeksjonslogger. Inspeksjonsdatoene og signaturene dekker dokumentasjonen som kreves for å vise samsvar med direktivet.

Distribusjonspartnere

Brady Corporation er en internasjonal produsent og markedsfører av komplette løsninger som identifiserer og beskytter mennesker, produkter og steder. Bradys produkter bidrar til økt trygghet, sikkerhet, produktivitet og ytelse for kundene og omfatter høyeffektive etiketter, skilt, sikkerhetsinnretninger, utskriftssystemer og programvare. Selskapet ble grunnlagt i 1914 og har en variert kundebase innenfor elektronikk, telekommunikasjon, industri, elektro, bygg og anlegg, utdanning, medisin, romfart og en rekke andre bransjer.


Selve produktet kan avvike noe fra bildet på nettsiden.
Leverer et utvalg identifiseringsløsninger og tjenester i Storbritannia og over hele verden.