Tag for jekketralle forbedrer utstyrssikkerhet

Med tagen for jekketralle og tagen for motorisert jekketralle kan du forbedre rettslig overholdelse, støtte bedre jekketrallesjekker og dele inspeksjonsresultater på selve utstyret for å forbedre jekketrallesikkerheten.

Forbedret rettslig overholdelse

Pallet truck tag

Artikkel 5 i EU-direktivet 2009/104/EF sier at utstyr, inkludert jekketraller, skal undersøkes av en autorisert person jevnlig, og at disse undersøkelsene skal registreres skriftlig og arkiveres. Vår tag for jekketralle og tag for motorisert jekketralle gjør det mye enklere å overholde direktivet, fordi de kan festes til jekketraller for lettvint inspeksjon, og fordi de kan inneholde henholdsvis opptil 21 eller 31 inspeksjonsresultater og inspektørsignaturer på et utskiftbart innlegg.

Utstyrssjekker i god praksis

På baksiden av hver tag finnes det en enkel operatørsjekkliste basert på god praksis for å støtte kvalitet for utstyrsjekker, slik at du kan oppnå førsteklasses utstyrssikkerhet. Separate sjekklister for god praksis er tilgjengelige for jekketraller og motoriserte jekketraller.

Synlig på selve utstyret

Holdere for både tagen for jekketralle og tagen for motorisert jekketralle kan enkelt festes på jekketraller med strips eller lim. Dette gjør at alle aktuelle arbeidere kan se statusen for den siste utstyrsinspeksjonen på selve utstyret. En signatur fra en autorisert inspektør vil bekrefte at utstyret regnes som trygt for bruk etter en inspeksjon. Hvis jekketrallen ikke ble godkjent i inspeksjonen, kan autoriserte inspektører fjerne innlegget og legge igjen en klar beskjed om å ikke bruke utstyret, slik at arbeiderne informeres om at de må bruke en annen jekketralle som har blitt godkjent. Både tagen for jekketralle og tagen for motorisert jekketralle fås på en rekke språk.

Distribusjonspartnere

Brady Corporation er en internasjonal produsent og markedsfører av komplette løsninger som identifiserer og beskytter mennesker, produkter og steder. Bradys produkter bidrar til økt trygghet, sikkerhet, produktivitet og ytelse for kundene og omfatter høyeffektive etiketter, skilt, sikkerhetsinnretninger, utskriftssystemer og programvare. Selskapet ble grunnlagt i 1914 og har en variert kundebase innenfor elektronikk, telekommunikasjon, industri, elektro, bygg og anlegg, utdanning, medisin, romfart og en rekke andre bransjer.


Selve produktet kan avvike noe fra bildet på nettsiden.
Leverer et utvalg identifiseringsløsninger og tjenester i Storbritannia og over hele verden.