Gratis prøver

Be om gratis prøver for å teste våre sikkerhets- og identifikasjonsløsninger i ditt spesifikke arbeidsmiljø.

Både UV-eksponering, fuktighet, kjemikalier, rengjøringsmidler, varme og kulde kan påvirke etikett- og skiltmaterialer og deres festemidler. Forholdene varierer fra bransje til bransje, og noen ganger også ut fra det enkelte arbeidsstedet. Brady tilbyr identifikasjonsløsninger og sikkerhetsutstyr med spesialmaterialer og festemidler designet for optimal ytelse innen luftfart, kollektivtransport, elektronikk, bil, kraft, data og telekom, kjemikalier, olje, gass, næringsmidler og andre bransjer.

Kontakt oss hvis du vil få en prøvepakke med den beste løsningen for et spesifikt arbeidsmiljø.

Gratis prøver

Clear Selections
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Eloqua

Distribusjonspartnere

Brady Corporation er en internasjonal produsent og markedsfører av komplette løsninger som identifiserer og beskytter mennesker, produkter og steder. Bradys produkter bidrar til økt trygghet, sikkerhet, produktivitet og ytelse for kundene og omfatter høyeffektive etiketter, skilt, sikkerhetsinnretninger, utskriftssystemer og programvare. Selskapet ble grunnlagt i 1914 og har en variert kundebase innenfor elektronikk, telekommunikasjon, industri, elektro, bygg og anlegg, utdanning, medisin, romfart og en rekke andre bransjer.


Selve produktet kan avvike noe fra bildet på nettsiden.
Leverer et utvalg identifiseringsløsninger og tjenester i Storbritannia og over hele verden.