Skip to Main Content
menu

Rutinemessig kabinkontroll i fly 10 ganger raskere

Eksempelstudie

RFID for luftfart RFID-etiketter

Et stort flyselskap som flyr til 130 destinasjoner, bruker RFID-etiketter og -skannere for å utføre rutinemessige flykontroller 10 ganger raskere.

Utfordring: Viktige sikkerhetskontroller på mindre tid

Vedlikeholdsprosesser i fly er kritisk for flysikkerheten. De er også tidkrevende og krever mye personell. Ethvert element i flyet må kontrolleres visuelt. Er alle oksygenmaskene på plass? Er det en redningsvest under hvert sete? Er beholdningen i flyet fortsatt komplett? Flyselskapet ble utfordret til å optimalisere denne prosessen uten å redusere kvaliteten eller fullstendigheten i noen av de rutinemessige vedlikeholdskontrollene.

Løsningen: Skann flere elementer om gangen med RFID

Brady tilbød en komplett RFID-løsning for å løse kundens utfordring ved å gjøre alle elementene i kabinen synlige uten behov for visuell bekreftelse.

Vi tilbød våre ekstremt lette RFID-luftetiketter for identifisering av de fleste ressursene om bord. De gjenværende metallressursene ble merket med spesielle RFID-etiketter til bruk på metall. Disse etikettene unngår Faradays induksjonslov via et isolasjonslag som muliggjør sending og mottak av ETSI-overholdende RFID-signaler.

I tillegg tilbød Brady kraftige RFID-skannere som kan aktivere etikettene, selv når de er bortgjemt i skap, blokkert av seter eller skjult på andre måter. En tilpasset app ble installert på hver skanner som passet perfekt til den nye teknologien i kundens eksisterende prosesser. Vedlikeholdsarbeidere kan skanne og ikke bare få en umiddelbar oversikt over beholdningen i flyet, de kan også se elementer som er fremhevet med tanke på forebyggende vedlikehold eller utskiftning. Appen kan også bekrefte at alle elementene ligger der de skal.

RFID scanner and label

Resultater: 10 ganger raskere kabinkontroller i fly

Vedlikeholdsarbeiderne kan nå skanne området opp mot en beholdningsliste i stedet for å måtte finne og visuelt bekrefte hvert enkelt element. Dette utgjør en enorm forskjell i driftshastigheten og påvirker tilgjengeligheten til personell og fly.

Kunden vår sa at deres teknikere nå bruker 90% mindre tid på rutinemessige, periodiske vedlikeholdsoppgaver i kabinen. Dette omfatter kontroll av data vedrørende redningsvester, oksygengeneratorer og masker. Én enkelt spesialist er alt som trengs for å kontrollere et fly. Dette bidrar også til å forbedre tilgjengelighetsproblemer på flyselskapets 130 destinasjoner.