Skip to Main Content
menu

Identifica tubi in qualsiasi impianto, ovunque nel mondo

Marcatubi per qualsiasi ambiente

Riktig identifikasjon av rør gir bedre innsikt i strukturen til en bygning. Og det å få slik innsikt raskt og tydelig er svært viktig for nødetater, eksterne vedlikeholdsarbeidere samt nyansatte og midlertidig personell. Det gjør også vedlikeholdsarbeid enklere og forhindrer tidkrevende søk. Hvis det oppstår en ulykke, kan riktig identifikasjon bidra til å spare tid, og til og med liv.

Færre ulykker, økt effektivitet

Tydelige og lesbare røretiketter som angir rørinnhold og strømningsretning kan øke effektiviteten for vedlikeholdsarbeidere som skal finne rør som trenger tilsyn, samt ventiler de må stenge. I tillegg til å øke effektiviteten bidrar røretiketter med å unngå ulykker ved å advare medarbeidere, entreprenører og representanter fra nødetatene mot farlig rørinnhold.

Identifiser rør overalt på en holdbar måte

Rørmerker reduserer ulykker på arbeidsplassen og øker effektiviteten så lenge de er festet og leselige. Basert på testing i våre interne laboratorier ved bruk av standardiserte testmetoder, tilbyr vi rørmerker av typen innendørs, utendørs og utendørs+ med opptil 10 års holdbarhet i tøffe miljøer.