SkipNavLinkText
menu

Øk sikkerheten med pålitelige rørmerker
i samsvar med ISO 20560

Identifiserer rør tydelig og gir
dermed økt sikkerhet

Last ned veiledningen om rørmerking

ISO 20560-godkjente rørmerker


ISO 20560-rørmerker er godkjente over hele verden. Bruk av rørmerker som er i overensstemmelse med ISO 20560 vil øke sikkerheten på anlegget.

Disse rørmerkene er en kombinasjon av to fargesoner:

  • basissone med identifikasjonsfarge, der du kan legge inn navn på innhold og ekstra sikkerhetsinformasjon som trykk, temperatur og hastighet
  • sikkerhetsfarge, for å synliggjøre økt risiko, ved hjelp av GHS/CLP- eller ISO 7010-advarselsskilt.
 

Fargesystem og advarselssymboler


Farger

Pipe content Rørinnhold
Basisidentifikasjon
Vann Grønn
Luft Blå
Gass, i gassaktig form eller væskeform Grå
Væsker og faste stoffer Svart
Alkalier Fiolett
Syrer Oransje
Brannslukkingsmiddel Rød
Sikkerhet
Farlige stoffer Gul

Advarselssymboler

EU krever at farlige stoffer er merket med relevante GHS/CLP-symboler for å kunne identifisere farlige stoffer og informere brukerne om risikoen. Andre relevante symboler kan også påføres, som ISO 7010-advarselssymbol for varm overflate. Relevante symboler skal samles på én side og vises på gul sikkerhetsfargebakgrunn.

Mål


Enkelt rørmerke* 360°-merke* Min. rørdiameter (mm) Maks. rørdiameter (mm) Bredde, basis ID-farge (mm)**
A, A-Y A360, A360-Y 0 50 85
B, B-Y B360, B360-Y 51 100 85
C, C-Y C360, C360-Y 101 150 85
D, D-Y D360, D360-Y 151 300 120
E, E-Y E360, E360-Y 301 500 120
H, H-Y H360, H360-Y 500 3000 200

* Stil A(360): Ensfarget rørmerke uten gul sikkerhetsfarge.
  Stil A(360)-Y: Rørmerke med basis ID-farge + gul sikkerhetsfarge.

** Bredde, basis ID-farge: min. bredde spesifisert av forskriften.

Rørmerkematerialer


Forhåndstrykte rørmerker

B-nummer Utendørs / innendørs Lim Typisk bruksområde Mat og drikke Olje og gass Generell ID

B-7543P
checkmark Fleksible rørmerker checkmark checkmark

B-7541P

checkmark Fleksible skilt og rørmerker i de mest ekstreme industrielle miljøene checkmark checkmark

B-7529P

checkmark Fleksible skilt og rørmerker i de mest ekstreme industrielle miljøene   checkmark  

B-7560P
Rør innen kjemisk industri, olje- og gassindustri. Utformet til bruk på hardføre rør der klebeetiketter ikke kan brukes checkmark

B-7561P
Rør innen kjemisk industri, olje- og gassindustri. Utformet til bruk på hardføre rør der klebeetiketter ikke kan brukes checkmark

B-7562P
Rør innen kjemisk industri, olje- og gassindustri. Utformet til bruk på hardføre rør der klebeetiketter ikke kan brukes checkmark
Info
Kontakt oss hvis du ønsker mer informasjon om forhåndstrykte rørmerker.

Skriv ut dine egn rørmerker

B-nummer Utendørs / innendørs Lim Typisk bruksområde Mat og drikke Olje og gass Generell ID
B-569 checkmark Rørmerking på rustfritt stål i vanskelige miljøer checkmark checkmark checkmark
B-595 checkmark Rørmerking i vanskelige miljøer   checkmark checkmark
B-2595 checkmark Rørmerking i mindre vanskelige miljøer checkmark
B-2569 checkmark Rørmerking i mindre vanskelige miljøer på mindre rørdiametere checkmark
Info
 Finn ut mer om våre sikkerhetsskrivere for utskrift av dine egne rørmerker.