SkipNavLinkText
menu

12 ganger raskere blodprøvesporing
med RFID-etiketter

Eksempelstudie

RFID-etiketter RFID-SKANNER

En produsent og tjenesteleverandør innen blodprøvetaking fra sluttbrukere benytter RFID-etiketter til å gjøre sporingsprosessen 12 ganger raskere.

Utfordring: Optimalisere sporing av blodprøver

En produsent og tjenesteleverandør innen utstyr til blodprøvetaking ved fingerstikk hadde behov for å automatisere sporingsprosessen, slik at de kunne håndtere et større antall blodprøver fra et økende antall kunder. Prøvene tas i rør, og disse sendes til ulike laboratoriepartnere verden over for testing. For å kunne spore hver enkelt prøve hadde kunden vår behov for en automatisert løsning knyttet til ERP-systemet de allerede hadde.

Løsningen: RFID-etiketter, skriver, programvare og skanner

lab vials
RFID nordic id

Brady Corporation leverte B-7425 UHF RFID-etiketter, programvare til etikettutforming, en skriver til å skrive ut og kode RFID-etikettene og en skannerboks for å kontrollere nøyaktigheten av forsendelse.

B-7425 UHF RFID-etiketten er laget av polypropylen og har god vedheft til røroverflater. Den måler 45 x 30 mm og passer derfor perfekt på blodprøverør. Etiketten har en UHF RFID-antenne med 6 meters avlesningsrekkevidde. Alle blodprøverør merkes når de mottas fra en sluttbruker.

Vi leverte også programvare til etikettutforming and an RFID-skriver som gjør at kunden vår selv kan skrive ut og kode alle RFID-etiketter. Koden i RFID-brikken genereres av kundens ERP-system via en egendefinert programvarekobling opprettet av Brady-teknikere. Den gjør at kunden vår kan oppnå full sporbarhet uten å dele personopplysninger.

Før en forsendelse med blodprøverør sendes til et partnerlaboratorium for analyse, plasseres den i en tilpasset forsendelseseske utstyrt med AR 62 RFID-skannere. Skannede data vises på forsendelsesesken og sendes til kundens ERP-system for å vise hvilke blodprøverør som er i ferd med å sendes.

Resultater: Integrert sporing av blodprøver

Løsningen vår gir et integrert system for sporing av blodprøver, slik at ansatte enkelt får tilgang til forsendelsesdata. Denne sporingsløsningen eliminerer menneskelige feil og reduserer manuelt arbeid, og kunden vår rapporterer at den er 12 ganger raskere enn manuell avlesning av strekkoder. Synslinje er ikke nødvendig, og dette gir også muligheten for raskere – og hyppigere – beholdningskontroller. Kontroll og overvåking av forsendelser har blitt mye enklere og mer effektivt, og sporbarhetsdata for forsendelser er tilgjengelige på få klikk.