SkipNavLinkText
menu

Visuell merking

Få identifisering på stedet med høyytelsesmaterialer

Finn visuelle merkingsprodukter Kontakt oss

Alle byggeplasser er en risiko for arbeiderne. Det er her 20,9 % av alle fatale ulykker på arbeidsplassen i EU skjer. For å unngå kostbare ulykker med uegnet anleggsutstyr foreslår Brady en høyt tilpasningsbar tag med holder og innlegg som kan bidra til økt juridisk overholdelse, sikkerhet på arbeidsplassen og inspeksjonseffektivitet.

Overhold retningslinjer for utstyrssikkerhet

Løsninger med visuell merking hjelper selskaper med å overholde EU-direktiv 2009/104/EF om utstyrssikkerhet. Med visuell merking deles inspeksjonsresultater på selve utstyret når utstyret brukes. Tags er tilgjengelige for nesten hvilket som helst verktøy eller utstyr, inkludert stiger, stillas, boremaskiner, kjøretøy og motorer. Brukere kan til enhver tid se når utstyret ble inspisert sist. Inspeksjonslogger føres på uttakbare innlegg som kan fungere som inspeksjonsloggføring, noe som er et krav i EU-direktivet.

Unngå ulykker på arbeidsplassen og forsinkelser

Når visuell merking brukes og påføres godt synlig på selve utstyret, kan merkingen til enhver tid kommunisere oppdatert utstyrsstatus til alle som vil bruke et bestemt utstyr. Inspeksjonsloggen på tagens innlegg viser når utstyret sist ble regnet som egnet til bruk. Når utstyr ikke består inspeksjonen, kan inspektøren fjerne innlegget for å vise en tydelig «Ikke bruk»-melding i tagens holder. På den måten bidrar løsninger med visuell merking til å hindre kostbare ulykker på arbeidsplassen som følge av bruk av uegnet utstyr.

Svært effektive utstyrsinspeksjoner

Hver holder og/eller tag for visuell merking kan inneholde inspeksjonsprosedyrer for god praksis på utstyr som trenger inspeksjon. Både holdere og uttakbare innlegg er svært tilpasningsbare og kan støtte standardisering av å utvikle utstyrsinspeksjonsprosedyrer. En QR-kode kan også skrives ut på innleggene eller holderne for å aktivere en digital inspeksjonsflyt via smarttelefoner og Bradys Safetrak-programvare, komplett med håndtering av inspeksjonsplanlegging og generering av automatiske inspeksjonsrapporter.

Finn visuelle merkingsprodukter etter kategori

Tilbehør

Rengjøring

Anleggsmaskineri og -verktøy

Prosess og rørledninger

Kjøretøy

Arbeid i høyden

Arbeidsplasskontroll