SkipNavLinkText
menu

Rørmerker og ventilmerker

Forbedre sikkerhet og overholdelse med materialer av høy kvalitet

Kontakt oss

Riktig identifikasjon av rør gir bedre innsikt i strukturen til en bygning. Og det å få slik innsikt raskt og tydelig er svært viktig for nødetater, eksterne vedlikeholdsarbeidere samt nyansatte og midlertidig personell. Det gjør også vedlikeholdsarbeid enklere og forhindrer tidkrevende søk. Hvis det oppstår en ulykke, kan riktig identifikasjon bidra til å spare tid, og til og med liv.

Færre ulykker, økt effektivitet

Tydelige og lesbare røretiketter som angir rørinnhold og strømningsretning kan øke effektiviteten for vedlikeholdsarbeidere som skal finne rør som trenger tilsyn, samt ventiler de må stenge. I tillegg til å øke effektiviteten bidrar røretiketter med å unngå ulykker ved å advare medarbeidere, entreprenører og representanter fra nødetatene mot farlig rørinnhold.

Identifiser rør overalt på en holdbar måte

Rørmerker reduserer ulykker på arbeidsplassen og øker effektiviteten så lenge de er festet og leselige. Basert på testing i våre interne laboratorier ved bruk av standardiserte testmetoder, tilbyr vi rørmerker av typen innendørs, utendørs og utendørs+ med opptil 10 års holdbarhet i tøffe miljøer.

Identifiserer rør tydelig og gir
dermed økt sikkerhet

Øk sikkerheten med pålitelige rørmerker
i samsvar med ISO 20560

Finn ut mer

Solide løsninger for behovet ditt for merking av rør og ventiler

Rørmerker

Gjenkjenning av innholdet i røret, strømningsretningen og tilknyttede risikoer

Kontakt oss
Arrow and Pipe Banding Tape

Piler og rørtape

For å enkelt identifisere strømningsretning gjennom hele anlegget

Kontakt oss
Valve Tag Accessories

Tilbehør til ventilmerker

Hold merkene festet med fester verktøy og mer

Kontakt oss
Pipe Marker Printers

Rørmerker etter behov

Lag merkene du trenger når du trenger dem

Kontakt oss