SkipNavLinkText
menu

Øk sikkerheten med pålitelige rørmerker
i samsvar med ISO 20560

Identifiserer rør tydelig og gir
dermed økt sikkerhet

Last ned veiledningen om rørmerking

ISO 20560-godkjente rørmerker


ISO 20560-rørmerker er godkjente over hele verden. Bruk av rørmerker som er i overensstemmelse med ISO 20560 vil øke sikkerheten på anlegget.

Disse rørmerkene er en kombinasjon av to fargesoner:

  • basissone med identifikasjonsfarge, der du kan legge inn navn på innhold og ekstra sikkerhetsinformasjon som trykk, temperatur og hastighet
  • sikkerhetsfarge, for å synliggjøre økt risiko, ved hjelp av GHS/CLP- eller ISO 7010-advarselsskilt.
 

Fargesystem og advarselssymboler


Farger

Pipe content Rørinnhold
Basisidentifikasjon
Vann Grønn
Luft Blå
Gass, i gassaktig form eller væskeform Grå
Væsker og faste stoffer Svart
Alkalier Fiolett
Syrer Oransje
Brannslukkingsmiddel Rød
Sikkerhet
Farlige stoffer Gul

Advarselssymboler

EU krever at farlige stoffer er merket med relevante GHS/CLP-symboler for å kunne identifisere farlige stoffer og informere brukerne om risikoen. Andre relevante symboler kan også påføres, som ISO 7010-advarselssymbol for varm overflate. Relevante symboler skal samles på én side og vises på gul sikkerhetsfargebakgrunn.

Mål


Enkelt rørmerke* 360°-merke* Min. rørdiameter (mm) Maks. rørdiameter (mm) Bredde, basis ID-farge (mm)**
A, A-Y A360, A360-Y 0 50 85
B, B-Y B360, B360-Y 51 100 85
C, C-Y C360, C360-Y 101 150 85
D, D-Y D360, D360-Y 151 300 120
E, E-Y E360, E360-Y 301 500 120
H, H-Y H360, H360-Y 500 3000 200

* Stil A(360): Ensfarget rørmerke uten gul sikkerhetsfarge.
  Stil A(360)-Y: Rørmerke med basis ID-farge + gul sikkerhetsfarge.

** Bredde, basis ID-farge: min. bredde spesifisert av forskriften.

Er du nysgjerrig på de nye rørmerkene som er i samsvar med ISO 20560?

Se infografikken