SkipNavLinkText
menu

Øk effektiviteten av avlåsing/merking!

Effektiv, prioritert sikkerhet på arbeidsplassen

Se vår fullstendige avlåsing/merking løsning

La sikkerhet stå øverst på prioriteringslisten på arbeidsplassen og optimaliser effektivisering av avlåsing/merking med godt synlige og tilpassede skyggebrett for avlåsing. Skyggebrettene øker virkningen av avlåsing/merking og bidrar til ytterligere redusering av risiko og ulykker under vedlikeholdsarbeid.

  • øk effektiviteten ved å organisere relevante avlåsingsprosedyrer, hengelåser, enheter, tags og tilbehør på skyggebrettene
  • la sikkerhet og avlåsing/merking stå øverst på prioriteringslisten på arbeidsplassen med godt synlige skyggebrett
  • oppretthold effektivitet ved å minne om retur av verktøy til brettet med omriss av verktøyene