SkipNavLinkText
menu

Vilkår for bruk

Sist oppdatert [november 2012]

Velkommen til nettsidene til Brady-gruppen («Brady», «vi», «vår» eller «oss»), www.brady.no («nettstedet»). Nettstedet leveres som en tjeneste til våre bedriftskunder – det er ikke beregnet for bruk av enkeltforbrukere. Les følgende vilkår og betingelser som styrer bruken av nettstedet («Vilkår for bruk»). I tillegg til disse Vilkårene for bruk er våre Vilkår og betingelser for salg på Nettstedet også gjeldende i forhold til bestillinger og kjøp av produkter fra Nettstedet.

Om Vilkår for bruk

Din bruk av Nettstedet betyr at du godtar å følge og være juridisk bundet av Vilkår for bruk. Hvis du bruker Nettstedet på vegne av en arbeidsgiver eller organisasjon, innebærer bruken av Nettstedet også at du må være autorisert til å binde dem juridisk til disse Vilkårene for bruk. Hvis du ikke samtykker, skal du ikke bruke dette Nettstedet. Vi forbeholder oss retten til å oppdatere eller endre disse Vilkårene for bruk når som helst uten forvarsel. Vi oppfordrer deg derfor til å gjennomgå Vilkårene for bruk når du bruker Nettstedet. Vi anbefaler deg å skrive ut og beholde en kopi av disse Vilkårene for bruk til fremtidig referanse.

Om oss

Nettstedet eies og administreres av Brady via W.H. Brady n.v., et selskap registrert i Belgia med hovedkontor i Lindestraat 20 – Industriepark C/3, B-9240 Zele. Vårt mva-nummer er BE0405007662. Du kan kontakte oss via e-post på: info_norway@bradycorp.com

Opphavsrett

Med mindre annet er oppgitt, er nettstedet og alt materiale på nettstedet, inkludert, uten begrensning, tekst, bilder, illustrasjoner, design, ikoner, fotografier, videoklipp og annet materiale, samt opphavsrettigheter, varemerker og andre immaterielle rettigheter til slike materialer (under samlebetegnelsen «Innholdet»), eid, kontrollert eller lisensiert av Brady, og varemerker som vises på Nettstedet, er varemerker som tilhører Brady og/eller dets datterselskaper. Ingen implikasjon, innsigelsesavskjæring eller annet skal tolkes som en lisens eller rett til å bruke varemerker, logoer eller tjenestemerker («Varemerker») fra annet Innhold vist på Nettstedet uten skriftlig tillatelse fra Brady eller en tredjepart som eier det relevante Varemerket eller annet Innhold. Misbruk av Varemerker eller annet Innhold som vises på Brady-nettstedet, er forbudt. Brady håndhever sine immaterielle rettigheter strengt, også via tvistemål og straffesaker.

Din bruk av Nettstedet og Innholdet

Nettstedet og Innholdet er kun beregnet for kommersiell, ikke-personlig bruk. Med unntak av det som er uttrykkelig angitt i disse Vilkårene for bruk, gir vi deg ikke tillatelse til å gjøre noe annet enn å søke gjennom Nettstedet og Innholdet og bruke det vi gjør tilgjengelig for deg. Du kan laste ned, se, kopiere og skrive ut Innholdet og andre nedlastbare materialer som vises på Nettstedet til intern forretningsbruk, forutsatt at:

  • innholdet ikke endres på noen som helst måte;
  • ingen grafikk brukes separat fra tilhørende tekst;
  • våre varemerker og varemerkeopplysninger vises i alle kopier og du anerkjenner dette Nettstedet som kilden til materialet; og
  • personer i din virksomhet som du gir kopi av Innholdet til, blir gjort oppmerksom på disse begrensningene.

Ingen rettigheter, tittel eller interesse i noe Innhold overføres til deg som et resultat av slik nedlasting, visning, kopiering, utskrift eller bruk. Du kan ikke reprodusere (unntatt som nevnt ovenfor), publisere, overføre, distribuere, vise, modifisere, opprette avledet arbeid fra, selge eller utnytte noe av Innholdet eller Nettstedet helt eller delvis uten skriftlig tillatelse på forhånd fra Brady. Pass på at du ikke gjør noe som kan skade Nettstedet eller datasystemene som er vert for Nettstedet.

Hvis du har en innloggingskonto på Nettstedet, er du ansvarlig for å holde innloggingsinformasjonen (f.eks. passord og brukernavn) konfidensiell. De må heller ikke deles. Du bør kontakte oss så snart som mulig hvis du tror at noen har fått innloggingsinformasjonen din uten tillatelse, eller hvis du oppdager andre brudd på sikkerheten på Nettstedet. Vi vil ikke være ansvarlig overfor deg hvis det er uautorisert tilgang til din innloggingskonto eller uautoriserte bestillinger på Nettstedet som følge av at innloggingsinformasjonen din blir kjent for andre, med mindre det er på grunn av vår uaktsomhet.

Kommentarer fra brukere, tilbakemeldinger og annen innsendt kommunikasjon

Brady hører gjerne fra brukere av Nettstedet og takker for kommentarer knyttet til våre produkter og tjenester. Send eventuelle tilbakemeldinger til: info_norway@bradycorp.com

Bradys retningslinjer for selskapet tillater ikke at vi aksepterer eller vurderer kreative ideer, henstillinger, forslag, planer eller annet materiale enn det vi spesielt har bedt om. Vi håper at du vil forstå at hensikten med disse retningslinjene er å unngå muligheten for fremtidige misforståelser når prosjekter som er utviklet av Bradys medarbeidere og agenter, kan ligne på kreativt arbeid som er innsendt av brukere. Derfor må vi be om at du ikke sender kreative ideer, henstillinger, forslag, planer eller annet materiale til vår virksomhet, selv om vi setter pris på tilbakemeldinger.

Hvis du etter vår forespørsel sender inn bestemte ting (for eksempel konkurranseforslag), eller hvis du uten forespørsel fra oss sender inn kreative ideer, henstillinger, forslag, planer eller annet materiale, enten elektronisk, via e-post, post eller på annen måte (under samlebetegnelsen «Kommentarer»), godtar du at Brady til enhver tid kan, uten begrensninger, redigere, kopiere, publisere, distribuere, oversette og på annen måte bruke Kommentarer som du sender til Brady. Brady er ikke og skal ikke være forpliktet (1) til å holde eventuelle Kommentarer fortrolig; (2) å betale erstatning (inkludert, uten begrensning, vederlag til rettighetshaver) for eventuelle Kommentarer; eller (3) å svare på eventuelle Kommentarer. Brady har rett til, men ikke plikt til å overvåke og redigere eller fjerne eventuelle Kommentarer.

Du godtar at Kommentarer fra deg ikke bryter med en tredjeparts rett, inkludert opphavsrett, varemerke, personvern eller andre personlige eller proprietære rettigheter. Du godtar også at Kommentarer ikke inneholder injurierende eller ellers ulovlig, fornærmende eller uanstendig materiale, og ikke inneholder datavirus eller annen ondsinnet programvare som på noen måte kan påvirke driften av Nettstedet. Du kan ikke bruke en falsk e-postadresse, late som å være noen annen enn deg selv, eller på annen måte villede Brady eller tredjeparter om opprinnelsen til Kommentarer. Du er eneansvarlig for eventuelle Kommentarer du gir samt korrektheten av disse. Brady påtar seg ikke ansvar, heller ikke ansvar for Kommentarer sendt inn av deg eller noen tredjepart.

Personopplysninger som sendes via Nettstedet

Innsending av personopplysninger via Nettstedet er underlagt våre retningslinjer for personvern som kan ses ved å klikke på linken «Retningslinjer for personvern» på Nettstedet («Retningslinjer for personvern»). Disse vilkårene for bruk omfatter ved referanse vilkårene i Retningslinjer for personvern.

Feil, unøyaktigheter og utelatelser

Noen ganger kan det være informasjon på Nettstedet vårt som inneholder typografiske feil, unøyaktigheter eller utelatelser, for eksempel knyttet til produktbeskrivelser, priser, kampanjer, tilbud, tilgjengelighet eller detaljer fra distributørene våre. Vi forbeholder oss retten til å korrigere eventuelle feil, unøyaktigheter eller utelatelser, og til å endre eller oppdatere informasjon hvis informasjonen på Nettstedet er unøyaktig, når som helst uten forhåndsvarsel. Hvis det er feil i prisinformasjon på Nettstedet, vil den riktige prisen være det beløpet vi bekrefter til deg når du sender inn en bestilling.

Ansvarsfraskrivelse

Dette Nettstedet og alt Innholdet i det leveres av Brady «som det er», uten garantier og betingelser av noe slag. Brady frasier seg herved alle garantier og betingelser med hensyn til dette Nettstedet og alt Innhold, enten uttrykkelig eller underforstått, i den maksimale grad som er tillatt i henhold til gjeldende lov. Brady er under ingen omstendigheter ansvarlig for noen eventuelle direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle eller følgeskader (inkludert, uten begrensning, skader for tap av fortjeneste, inntekter, data eller bruk) som påløper for deg eller tredjepart – uansett om Brady har eller ikke har blitt informert om muligheten for slike skader – enten i en handling i kontrakt eller erstatning (inkludert, men ikke begrenset til uaktsomhet), som skyldes din tilgang til eller bruk av dette Nettstedet, med mindre slike unntak og begrensninger av ansvar ikke er tillatt i henhold til gjeldende lov. For å unngå tvil skal de foregående bestemmelsene i dette avsnittet ikke gjelde i forbindelse med bestillinger og kjøp av produkter fra dette Nettstedet, som i stedet skal være underlagt våre Vilkår og Betingelser for salg.

Selv om vi forsøker å sikre at Nettstedet fungerer som det skal, er ikke dette alltid oppnåelig. Vi garanterer ikke at Nettstedet vil være tilgjengelig hele tiden eller til enhver tid (f.eks. hvis datasystemene som brukes til å administrere Nettstedet er under reparasjon eller vedlikehold, eller ellers ikke er tilgjengelig).

Vi har tiltak for å forsøke å sikre at Nettstedet ikke inneholder datavirus og andre skadelige dataprogrammer. Vi kan imidlertid ikke garantere dette på grunn av Internettets natur. Du er ansvarlig for å bruke riktig brannmur og antivirusprogramvare for å beskytte dine datamaskiner og data.

Vi garanterer ikke at Nettstedet vil være kompatibelt med all eller noe maskinvare og programvare du bruker.

Vi er ikke ansvarlig for tap du lider på grunn av hendelser utenfor vår rimelige kontroll.

Avslutte bruken

Du kan når som helst slutte å bruke Nettstedet og Innholdet. Hvis du etter vår vurdering ikke overholder noen vilkår eller bestemmelser i disse Vilkårene for bruk, uten at det berører våre andre rettigheter og rettsmidler, kan vi: (1) nekte deg tilgang til Nettstedet når som helst (2) inndra eller avslutte innloggingsdetaljer eller -konto du har på Nettstedet; og/eller (3) nekte å godta ytterligere bestillinger av produkter fra deg.

Lenker

Brady gir tillatelse til alle som ønsker å ha lenker til Nettstedet, forutsatt at:

  • lenker helst er til Nettstedets hjemmeside (for å unngå ødelagte lenker når sidene endres);
  • du ikke kan opprette rammer eller kanter rundt Nettstedet;
  • nettstedet du bruker for å knytte deg opp til Nettstedet, overholder alle relevante lover og forskrifter og må ikke ha innhold som kan anses å være usmakelig eller støtende
  • du ikke antyder at vi godkjenner eller er tilknyttet noe annet nettsted, produkt eller tjeneste.

Dette Nettstedet er ikke sponset eller tilknyttet noen bestemt tilknyttet enhet med mindre det er oppgitt av enheten og av Brady. Ved å klikke på disse lenkene vil du forlate Brady-nettsiden(e) og åpne en annen, helt uavhengig nettside. Brady tilbyr disse lenkene som en tjeneste til våre besøkende og brukere; Brady utøver imidlertid ingen redaksjonell kontroll, påtar seg intet ansvar for og gir ingen godkjenninger for nøyaktighet, hensiktsmessighet eller andre aspekter av informasjonen på disse andre nettstedene.

Eksistensen av en bestemt lenke er rett og slett beregnet på å være potensiell interesse for leseren, men betyr ikke at lenken til nettstedet omfatter sponsing eller godkjenning av Brady. Det er ditt ansvar å sjekke vilkårene og personvernreglene på et hvilket som helst annet nettsted du besøker.

Vi fjerner alle lenker vi lager fra Nettstedet etter forespørsel fra den tilknyttede enheten.

Du har en begrenset, gjenkallelig og ikke-eksklusiv rett til å opprette en hyperkobling så lenge nettstedet ditt eller lenken ikke fremstiller Brady Corporation på en falsk, villedende, nedsettende eller på annen måte støtende måte.

Hvis du har tvil eller spørsmål om bruk av lenker og Brady-bilder og/eller tekst, kan du ta kontakt på info_norway@bradycorp.com.

Generelt

All kommunikasjon mellom oss vil bli gjennomført på engelsk.

Ingen av oss har til hensikt at vilkårene og betingelsene for disse Vilkårene for bruk vil kunne håndheves av noen bortsett fra oss og deg.

Engelsk lov gjelder for disse Vilkårene for bruk. Hvis det oppstår tvister mellom deg og oss knyttet til disse Vilkårene for bruk og du vil ta rettslige skritt, må du gjøre det i den engelske domstolen.

Error: An unexpected error occurred on a 'ListComponent' componentwith Guid '7bf3a8fa-7f52-495a-823e-f27746b18a35' on content item 'Terms of Use' with Guid '7bf3a8fa-7f52-495a-823e-f27746b18a35', exception message: Component has a missing or misconfigured datasource. The item source is NOT a ListComponent template. Check the content item's presentation details for a misconfigured ListComponent.