SkipNavLinkText
menu

Næringsmiddel

I dag skaper Brady merkingen nye muligheter
for å øke både mattryggheten og sikkerheten til de ansatte

Få guiden Get the plant tour guide

Nærings- og nytelsesmiddelindustrien står for nesten 24 % av alle produksjonsrelaterte skader, ifølge EU OSHA. Å øke sikkerheten på arbeidsplassen og å overholde sikkerhetslovgivningen er en høy prioritet innen nærings- og nytelsesmidler, selv om matvaresikkerheten alltid kommer først. Nå kan de gå hånd i hånd, takket være et bredt spekter av industrielle sikkerhetsidentifikasjonsløsninger fra Brady med lav risiko for forurensning.

foodBev

Praktiser matvaresikkerhet og forbedre sikkerheten på arbeidsplassen


Med våre industrielle identifikasjons- og sikkerhetsløsninger kan nærings- og nytelsesmiddelanlegg forhindre et stort antall arbeidsrelaterte ulykker. Skilterer tilgjengelige for å varsle medarbeidere om fare og informere dem om hva slags PVU de bør ha på seg. Med gulvmerking kan fotgjengere og kjøretøytrafikk organiseres i adskilte og sikrere trafikkfiler, under vedlikehold kan bevegelige gjenstander og ventiler låses med nedstenging / midlertidig fjerning, og søl kan hindres i å spre seg utover gulvet med løsninger for spillkontroll.

Vi utvikler og tilbyr en rekke sikkerhetsidentifikasjonsløsninger med lav risiko for forurensning, inkludert:

 • ToughWash washdown nedvaskresistente skilter og etiketter: Får ikke rynker når de utsettes for rengjøringsmidler eller trykk, en metallpåviselig ToughWash-versjon er tilgjengelig som en ekstra sikkerhetsforanstaltning
 • Klebende røretiketter: Festes nært et bredt utvalg røroverflater for å forhindre bakteriesmitte
 • Spillkontroll: Laget av lavtloende smelteblåst polypropylen for å beskytte matvaresikkerheten
 • Nedstenging/midlertidig fjerning: Lås bevegelige gjenstander og ventiler på plass for å sikre arbeidere inntil vedlikeholdet er utført
 • Gulvmerking: Skill fotgjengere fra kjøretøy på lageret for å forbedre sikkerheten på arbeidsplassen
 • Merking av utstyrsstatus: Merk tydelig hvilket utstyr som er vurdert til å være egnet for bruk etter inspeksjon
 • Logistikkmerking: Bruk et bredt utvalg av tall og bokstaver for å forbedre effektiviteten på lageret

ToughWash skilter

Nedstenging/midlertidig fjerning

Gulvmerking

Røretiketter

Merking av utstyrsstatus

Logistikkmerking

Bedre sikkerhed og kravoverholdelse på arbejdspladsen


Sikkerhedsskilte er fremragende til at forbedre sikkerheden og kravoverholdelsen på arbejdspladsen. De kan bruges til at forhindre handlinger, som kan være ekstremt farlige i specifikke situationer, til at advare medarbejdere om forestående fare og til at gøre opmærksom på handlinger, som skal udføres for at arbejde sikkert. De giver også bedre overholdelse af EU's direktiv 89/655/EØF om minimumsforskrifterne for sikkerhed og sundhed under brug af udstyr samt af standarderne EN ISO 7010 og EN ISO 3864. Desværre har mange sikkerhedsskilte en tendens til at mørne under typiske afvaskningscyklusser i fødevareindustrien, og det udgør en risiko for fødevaresikkerheden. Dette kan under ingen omstændigheder accepteres i forbindelse med fødevarebehandling.

With our safety identification solutions, food & beverage plants can increase compliance with a number of EU Directives:

 • Direktiv 89/391/EØF: forbedringer innen helse og sikkerhet på arbeidsplassen
 • Direktiv 89/655/EØF: krav til helse og sikkerhet for bruk av arbeidsutstyr av arbeidere på arbeidsplassen
 • Direktiv 98/24/EU: risiko i forbindelse med kjemiske stoffer på arbeidsplassen
 • Direktiv 2000/60/EU: Vanndirektivet

Våre løsninger hjelper også med å forbedre samsvaret med ISO 14001:

 • ISO 14001 (vedlegg 1, A.4.7, nødberedskap og -respons), organisasjonen må utarbeide en nødplan som krever tilveiebringelse av absorberende materialer som kan absorbere utsondrede væsker

Fødevaresikkerhed: OK!


ToughWash-skiltesigns are er designet til at undgå forurening af fødevarerne. Skiltene mørner ikke, når de udsættes for rengøringsmidler eller højtryk, og for at øge fødevaresikkerheden endnu mere fås også en ToughWash-version, som registreres i metaldetektorer som en ekstra sikkerhedsforanstaltning. Med ToughWash kan fødevareindustrien øge sikkerheden og kravoverholdelsen på arbejdspladsen vha. sikkerhedsskilte, som samtidig hjælper med at fastholde fødevaresikkerheden på det højeste niveau.

Let rengøring

ToughWash-skilte er lette at rengøre og kan modstå de typiske rengøringsmidler, der bruges i fødevareindustrien. De sidder godt fast og forbliver læsbare, selv når de udsættes for 70 bar (1.000 PSI) i en ret vinkel på 15 centimeters afstand. Det betyder, at ToughWash-skilte kan modstå de fleste afvaskningscyklusser under de strenge hygiejnekrav i fødevareindustrien.

Fortrykte og udskrivning på stedet


ToughWash-labels og -skilte kan udskrives i din virksomhed med Bradys udskrivningssystemer og fås også som standard, fortrykte sikkerhedsskilte, som kan implementeres uden at bruge en Brady-printer.

Fortrykte ToughWash-labels og -skilte omfatter:

 • B-862: kan modstå rengøringsprocedurerne i fødevareindustrien, stærk klæbeevne på rustfrit stål, kan registreres af kommercielle metaldetektorer
 • B-863: kan modstå rengøringsprocedurerne i fødevareindustrien, stærk klæbeevne på rustfrit stål

ToughWash-labels og -skilte, som kan udskrives på stedet, omfatter:

 • B-854: kan modstå rengøringsprocedurerne i fødevareindustrien, stærk klæbeevne på rustfrit stål, kan registreres af kommercielle metaldetektorer
 • B-855: kan modstå rengøringsprocedurerne i fødevareindustrien, stærk klæbeevne på rustfrit stål

Identifikasjons- og sikkerhetsløsninger i ditt
virtuelle foredling av mat og drikke-miljø

Få eksempler på beste praksis-løsninger for flere virtuelle anvendelsesområder.

Ta en titt og se hvordan vi kan hjelpe deg