SkipNavLinkText
menu

Bransjekunnskap for å støtte deg

Brady er verdensledende innen identifikasjonsløsninger og sikkerhet på arbeidsplassen,
og er en betrodd, langsiktig partner for mange avanserte bransjer og selskaper.

Kontakt oss

Luftfart

Innen luftfart og forsvar er maksimal pålitelighet under identifiseringen av ledninger og komponenter nøkkelen til optimal driftstid for kjøretøyene. Bradys identifiseringsetiketter og merker testes i laboratorier for å tåle ekstreme temperaturer, væsker, løsemidler og andre krevende miljøer.

Mer info

Bilindustri

Sporing og identifisering av flere millioner komponenter som produseres, transporteres og monteres i nye biler hver dag verden over, er virkelig en utfordring. Brady tilbyr globalt tilgjengelige, helautomatiske identifikasjonsløsninger som bidrar til større produksjonsgjennomstrømning og økt kvalitet.

Mer info

Olje Gass Kjemisk industri

Brady er en global, pålitelig forretningspartner innen sikkerhets- og identifikasjonsprodukter, tjenester og kundestøtte. Vi hjelper deg å utvikle og opprettholde prosessikkerheten og finne fremragende driftsløsninger slik at du kan produsere konkurransedyktige høykvalitetsprodukter på en trygg, miljøvennlig måte.

Mer info

Datakom Telekom

Innen IKT og telekom er rask identifikasjon og gjenoppretting av både ledninger og komponenter viktig for å få applikasjonene raskt tilbake på nettet uten å forstyrre kundene. Brady tilbyr brukervennlige løsninger med maksimal holdbarhet og lesbarhet for alle identifikasjonsutfordringene i bransjen.

Mer info

Elektrisk utstyr

Hastighet og fleksibilitet er viktig i den elektriske bransjen. Bradys tydelige, metodiske, slitesterke og svært praktiske identifikasjonsløsninger reduserer nedetiden med 80 %, finner feil 75 % raskere og gjør installasjoner 20 % raskere.

Mer info

Næringsmiddel

Kravene til mattrygghet har hindret næringsmiddelindustrien i å bruke LEAN og sikkerhetsmerking i produksjonsenhetene, noe som har ført til at antallet ulykker lå over gjennomsnittet. I dag skaper Brady ToughWash™-merkingen nye muligheter for å øke både mattryggheten og sikkerheten til de ansatte.

Mer info

Laboratorium

Bradys identifikasjonsløsninger sikrer prøvenes integritet ved å tilby identifikasjonsetiketter som holder seg intakte livet ut. Uansett om du varmer opp eller kjøler ned prøvene, holder våre spesialutviklede labetiketter seg leselige og på plass.

Mer info

Kollektivtrafikk

I kollektivtrafikken må alle identifiseringsetiketter, markører og merker tåle aggressive løsemidler uten at synligheten eller lesbarheten svekkes. Brady tilbyr spesialtilpassede løsninger med høy ytelse, som oppfyller alle kravene i bransjen.

Mer info

Prosessindustri

Brady er verdensledende innen samsvarsløsninger og sikkerhet på arbeidsplassen. Enten du driver innen gruvedrift, olje- og gassproduksjon, næringsmiddel eller kjemisk industri, har Brady løsningene som ivaretar de ansattes sikkerhet og overholder de gjeldende retningslinjene for bedriften.

Mer info