SkipNavLinkText
menu

Automatisert sporing av datasenterressurser i sanntid med passive, tilpassede RFID-etiketter

Et verdensomspennende IKT-selskap sporer og administrerer plasseringen av serverne til alle klientene og andre verdifulle ITressurser automatisk. Plasseringen kan rapporteres med kun ett tastetrykk.

Utfordring: Automatisert inventarsporing for datasentre

Et verdensomspennende IKT-selskap trengte å automatisere måten deres servere ble sporet og administrert på. Ettersom det dreide seg om tusenvis av verdifulle IKT-ressurser, var evnen til å kunne rapportere plasseringen av ressursene i sanntid og uten feil viktig for både kommersiell suksess og overholdelse av ulike krav. I tillegg var selskapet på leting etter måter å raskere og mer nøyaktig kunne reagere på med hensyn til kabelvedlikehold.

Løsning: Tilpassede, UHF RFID- og NFC-etiketter på metall

Tilpassede, passive RFID-etiketter på alle ressursene, kombinert med fastmonterte skannere ved alle utgangene i datasentrene, gir nøyaktig sporing i sanntid. Utskrifts- og programmeringsskrivere på et sentralt sted gjør det mulig for selskapet å merke eventuelle nye ressurser umiddelbart med pålitelige, tilpassede RFID-etiketter for å opprettholde en komplett oversikt med kun ett tastetrykk.

Brady kan tilpasse RFID-etikettene fullt ut, slik at de oppfyller behovene til enhver kunde. L-2588-25C UHF RFID-etiketten på metall med et leseområde på 3 meter kan leveres for merking av alle servere og ressurser med flate overflater. Etiketten er utstyrt med et isolasjonslag for å unngå interferens mellom metalloverflater og RFID-antennen. Etiketten er laget av en slitesterk polyester som forblir festet og leselig i datasentermiljøer.

Skannerportene ble satt opp ved alle utgangene og inngangene for å spore serverbevegelser fra et sentralt sted. Registrerte data blir automatisk lagt til eller fjernet fra datasentrenes inventarlister.

UHF RFID-etikettene skrives ut og kodes på stedet ved hjelp av spesialiserte utskriftsog programmeringsskrivere. Dette gjør det mulig for IKT-selskapet å gi hver RFIDetikett et unikt nummer for automatisk, nøyaktig sporing av alle merkede ressurser.

Det kan også legges til en tilpasset HF RFID- eller NFC-flaggetikett for identifisering av kabler med en smarttelefon eller NFC-leser i umiddelbar nærhet. Dette gjør det mulig for datasenterteknikere å raskt kontrollere hvilke kabler som skal skiftes, bytte utstyr sømløst og få tilgang til fullstendig kilde- og destinasjonsinformasjon samt kabelhistorikk. I tillegg tilbyr Brady NFC-aktiverte skrivere for koding og utskrift av HF RFID- eller NFC-etiketter.

RFID labels
RFID scan labels

Resultater: Automatisert inventarstyring med tilpassede RFID-etiketter

Relevante plasseringer av ressurser, tidsstempler og andre data er tilgjengelige i sanntid med kun ett tastetrykk. De ansatte trenger ikke lenger å telle ressursene manuelt og kan få oversikt over hele IKT-inventaret på et par timer, i stedet for uker. Dataene gjør det også mulig for selskapet å forhindre at ressurser flyttes til feil sted takket være automatiske varsler som genereres av programvaren. Dette øker den generelle effektiviteten og reduserer arbeidskostnadene. I tillegg er det enklere å overholde ulike krav rundt om i verden når plasseringen av hele IKT-inventaret er tilgjengelig nesten umiddelbart på et sentralt sted.