SkipNavLinkText
menu

Svært godt synlige, fargekodede
etiketter for nettverksinfrastruktur

Eksempelstudie

Dark Fibre Africa Logo 

Dark Fibre Africa (DFA) er markedsledende i Sør-Afrika innen fiberoptikk med åpen tilgang og leverer fiberoptisk infrastruktur til sine kunder, f.eks. ISP-er, for å levere ICT-relaterte tjenester til sluttkunder.

Godt identifisert nettverksinfrastruktur er svært viktig i nettverket til Dark Fibre Africa. Takket være smart, standardisert fargekoding på pålitelige etiketter blir servicearbeid og nettverksvedlikehold raskere, og kundens risiko for nedetid reduseres med enkel identifikasjon.

Utfordring

Dark Fibre Africa hadde behov for å skille mellom fiberinfrastrukturen til tre av deres viktigste tjenestetilbud ved å bruke fargekoder tilgjengelig på de bærbare BMP51 etikettskriver-systemtene fra Brady.

  • Svart på hvitt: GPON-tjenester
  • Svart på gult: Dark fibre og alle administrerte tjenester
  • Hvitt på rødt: DFA-kjernenettverksinfrastruktur

BSvart skrift på hvitt eller gult er tilgjengelig som standardetiketter for BMP51 etikettskriver og ble levert av Brady. Etiketten med hvitt på rødt var ikke et standard Brady-produkt tilgjengelig på BMP51

Noen utfordringer som oppsto ved etikettprodukter levert av en konkurrent var:

  • skriften ble utydelig over tid
  • adhesjonen var ikke god nok
  • det var nødvendig med ekstra vedlikehold for å feste etiketter på nytt

Derfor kontaktet Dark Fibre Africa Brady for å be om en løsning i tråd med den etablerte fargekodingen for nettverksinfrastrukturen.

BMP51 Label Maker 

Løsning

Brady hurtigbehandlet forespørselen, og i løpet av noen få måneder utviklet vi en pålitelig kabeletikett i rødt som kunne få påtrykt hvit skrift med optimal lesbarhet på en buet overflate.

Før etiketten ble presentert for kunden, gjennomgikk den omfattende tester utført av eksperter innen forskning og utvikling i Bradys interne testanlegg. Den nye etikettkonstruksjonen og det utvalgte klebemidlet viste god vedheft til kabler, utstyrsskap og fordelingskort. Etikettene forble leselige i miljøer med høy luftkondisjon innendørs samt etter UV-eksponering utendørs.

I tillegg ble etikettmaterialet tilpasset for å passe til patronen til BMP51 etikettskriver. Slik kunne Dark Fibre Africa skrive ut den nye etiketten hvor som helst i nettverksinfrastrukturen med de bærbare skriverne de allerede hadde i bruk.

Etter vellykket testing av etiketten i Dark Fibres nettverksinfrastruktur aksepterte Brady også å tilby lagertilgjengelighet for den nye etiketten med hvitt på rødt. Vi har alltid stor beholdning av hele fargekoden umiddelbart tilgjengelig, samt logistisk og teknisk støtte.

Resultat

Pålitelige etiketter som forblir festet på kabler, utstyrsskap og fordelingskort, og som forblir leselige, er viktig for vedlikehold, utbedring og feilsøking av nettverk. Tydelig identifikasjon gjør at teknikere raskt kan identifisere infrastrukturen for feillokalisering og feilsøking under nettverkssvikt. Dette letter servicearbeidet, øker vedlikeholdshastigheten, reduserer risikoen for nedetid og øker hastigheten for idriftsetting.