SkipNavLinkText
menu

Forbedre plukking med gaffeltruck
med RFID-etiketter

Eksempelstudie

RFID Smart merking

Lagre og logistikkselskaper kan forbedre effektiviteten ved plukking med gaffeltruck med RFID-etiketter..

Utfordring: Forbedre effektivitet ved plukking med gaffeltruck

Intern logistikkontroll er ofte basert på penn og papir samt utskrifter fra WMS og ERP. Disse tidkrevende prosedyrene koster mye penger, har mange ulemper og innebærer ineffektiv drift, f.eks. feil plassering av produkter og gaffeltrucker som kjøres rundt på måfå. Hvordan kvitter jeg meg med dette samtidig som jeg har kontroll på driften?

Løsning: Tilpassede RFID-etiketter og integrerte gaffeltruckskannere

RFID kan bidra til å lokalisere gaffeltrucker raskt. Lokaliseringsdeteksjon kan brukes i sanntid og kontinuerlig, eller i viktige områder som soneendringer, eller når elementer skannes, hentes og avleveres. De genererte dataene muliggjør plasseringskontroll for henting og avlevering, effektiv ruteberegning og ruteregistrering.

I tillegg kan gaffeltrucker utstyres med deteksjonsutstyr som kan lese RFID-emballasjeetiketter på pallene, eskene og containerne på lageret. Brady kan levere sin L-2588-26B UHF RFID-emballasjeetikett med et modifiserbart avlesningsområde på opptil 10 meter. De kan programmeres på stedet med en RFID-skriver med utskrifts- og programmeringsfunksjon, som også kan legge til en strekkode eller et serienummer på etiketten. Faste RFID-skannere kan plasseres for å detektere hele beholdningen, og disse dataene kan sendes automatisk til en ressurshåndteringsprogramvare som er koblet til selskapets ERP-system. Dette utstyret muliggjør automatisk skanning og registrering av artikler eller lastbærere som flyttes på, f.eks. paller, esker og containere. Du unngår manuell skanning og de medfølgende stoppene med gaffeltrucken, og førerne kan fokusere helt og holdent på kjøringen.

RFID-sporingsløsninger til gaffeltruck gjør det mulig å få en nøyaktig og oppdatert oversikt over intern logistikkbevegelse gjennom automatisert styring av plassering og last. Ved hjelp av ruteregistrering kan du organisere kjøreturen så effektivt som mulig.

RFID warehouse

Resultater: Smarte gaffeltrucker

Smarte gaffeltrucker støtter plettfri og effektiv plukking av ordrer og reduserer beholdningsantallet betydelig. De brukte teknologiene er RFID-lokaliseringsdeteksjon, automatisert lastkontroll, trådløs kommunikasjon med og kontroll på førerne via en panel-PC med berøringsskjerm. Disse teknologiene kan øke effektiviteten betydelig på store lagre med gaffeltrucker.